Navneændring

Den nye navnelov af 2005 giver borgeren langt større valgfrihed med navnevalg ned tidligere.

Det er blevet lettere at tage sit mellemnavn som efternavn. Forudsætningen er, at mellemnavnet er båret med hjemmel i navneloven. Der er dog fortsat visse restriktioner på navne, der også bruges som drenge- eller pigefornavn.

Det er blevet muligt at tage sin ægtefælles mellemnavn.

Det er blevet muligt for samboende at få samme mellem- og efternavn, når de har boet sammen i to år.

Der er ikke frit navnevalg på alle hylder, men der er mange hylder at vælge fra!

For en nærmere beskrivelse af loven henvises til familiestyrelsen, eller til personregistrering, hvor man også kan hente de blanketter, der skal bruges i forbindelse med navneændringen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:
Personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland (d.v.s. syd for Kongeåen) skal henvende sig med navneændringer til personregisterføreren i fødselskommunen.

Ønsker man at antage et mellem- eller efternavn, der skal hentes "tilbage i slægten", er det ansøgerens ansvar at dokumentere slægtsforholdet med behørige dåbsattester eller udskrifter af de relevante kirkebøger.

I forbindelse med nydannede navne eller antagelse af navne, man ikke umiddelbart har adgang til, skal der påregnes en længere ekspeditionstid, da sagen skal afgøres ved statforvaltningen i Sønderjylland.

GEBYR:
Der opkræves et gebyr på kr. 510 for navneændringer. Gebyret skal være indbetalt inden navneændringen kan finde sted.  

Undtaget fra gebyr er navneændring i forbindelse med vielse - dog skal navneændringen finde sted senest tre måneder efter vielsen, og i forbindelse hermed parrets eventuelle børn under 18 år. Den nye navnelov af 2005 giver borgeren langt større valgfrihed med navnevalg ned tidligere.

Uddybende forklaring:

Fornavne: Man kan have flere fornavne. Et fornavn må ikke betegne det modsatte køn!

Mellemnavne: Et navn med "efternavnskarakter". Man kan have flere mellemnavne

Efternavn: Man kan kun have eet efternavn. To efternavne kombineret med bindestreg regnes som ét efternavn!

Eksempler:

Margrethe Victoria Ingrid Frederiksen = Tre fornavne, ét efternavn

Margrethe Victoria Amalienborg Frederiksen = To fornavne, ét mellemnavn samt ét efternavn

Margrethe Victoria Amalienborg - Frederiksen = To fornavne, et efternavn​