Kirkebryllup

Vielser og kirkelige velsignelser af borgerligt indgået ægteskab

Disse bør aftales i så god tid som muligt, især for "højsæsonerne" i forsommeren og i august. Tidligst fire måneder før vielsen skal det kommende brudepar anskaffe en "prøvelsesattest" hos folkeregisteret eller bryllupskontoret i bopælskommunen.​

Vidner

En kirkelig vielse er en juridisk bindende handling, der kræver to vidners nærvær. Disse vidner tilføres kirkebogen med navn og adresse. En "kirkelig velsignelse" er den kirkelige overbygning på en borgerlig vielse.

Denne handling har mange lighedspunkter med en kirkelig vielse; den væsentlige forskel er, at parret ikke bliver spurgt om de vil have hinanden til ægtefolk, eftersom de allerede er gift! Tilrettelæggelsen af den kirkelige handling aftales forinden mellem præst og brudepar.

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

KIRKEBRYLLUP ER TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

VELSIGNELSE AF BRUDEPARRET

Vielsestalen handler ofte om kærlighed fra Gud og kærlighed mellem mennesker. Talen kan også handle om velsignelsen som det særlige, der sker ved vielsen i kirken. I velsignelsen får brudeparret styrke fra Gud, som er den, der er større end os selv og vores kærlighed.

Ved et kirkebryllup læses der fra Bibelen og det giver mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab og barmhjertighed.

Mange oplever, at det giver en særlig mening at sige 'ja' til hinanden i kirken, fordi vi også deler andre store øjeblikke i livet her; både de glædelige og de triste.