Arrangementer i svanninge sogn

Koncert med Musikzag i svanninge kirke tirsdag den 16. april kl. 19.00

Gruppen kombinerer en lang række forskellige fløjter med andre instumenter, først og fremmest cello og guitar.

Forårskoncert i
Svanninge kirke mandag den 20. maj kl. 16.00

Forårskoncert med Faaborg-koret 2. pinsedag. Det velsyngende og glade kor har fået ny dirigent, nemlig korleder, Niels Thåstrup.

Borgersamling forud for vALG AF NYT MENIGHEDSRÅD i Svanninge Sogn tirsdag 14. maj 2024 kl. 19-21 i Sognegården

ORIENTERINGSMØDE.

Denne aften vil der være mulighed for at høre, hvad menighedsrådet arbejder med samt høre om tankerne vedr. stiftelsen af en ny beboerforening for Millinge, Østerby og Svanninge.

Livets begivenheder

DÅB

Dåben markerer, at den døbte bliver Guds barn og bliver optaget i den kristne kirke. Store børn, kommende konfirmander og voksne kan også blive døbt. Læs om dåb her.

konfirmation

Konfirmation er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Det er en bekræftelse af dåben og Guds løfte om trofasthed. Læs om konfirmation her.

Bryllup

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et par, som allerede er borgerligt viet kan fejre deres bryllup med en kirkelig velsignelse. Læs om bryllup i kirken her.

Begravelse

Hvad er begravelse og bisættelse?

En begravelse eller en bisættelse i kirken er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. Læs mere her.

Gudstjenester

GUDSTJENESTEPLAN - VINTER 2024
I Svanninge kirke og Faldsled kirke.  Læs mere her.

Svanninge kirke

Svanninge Kirke ligger ved foden af Svanninge bakker. Siden 1838 har kirkens karakteristiske profil markeret sig i landskabet nord for Faaborg.

Falsled Kirke

Falsled kirke har officiel status af "filialkirke" i Svanninge sogn. Den ligger seks kilometer vest for Svanninge, på landevejen mellem Faaborg og Assens

Svanninge sogn

Svanninge kirkesogn strækker sig over et område nord og vest for den sydfynske købstad og omfatter landsbyerne Svanninge, Millinge og Falsled.