Svanninge kirke

Brahesvej 28
Svanninge
5600 Faaborg

mail: matn@km.dk (sognepræst Therese Kudajewski)

Kirkekontoret

I Svanninge er kirkekontoret "bemandet" af sognepræsten, som registrerer fødsler og dødsfald i sognet. Endvidere tager præsten sig af navnesager.

​Fødsler skal anmeldes senest 14 dage efter fødslen. Dødsfald bliver normalt anmeldt gennem et bedemandsfirma.

​For ugifte forældre: Når faderen skal have forældremyndighed: Omsorgs- og ansvarserklæring skal udfyldes på www.borger.dk  senest 14 dage efter fødslen!


SOGNEPRÆSTEN

Therese Strand Kudajewski
Bjergevej 1, Svanninge 
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 94 54
Mobil: 42 40 97 47
MATN@km.dk
Mandag er fridag

KIRKESANGER

Katrine Dyrehauge Roos
Viekærvej 1 A, Diernæs
5600 Faaborg
Tlf. 25 33 36 11

ORGANIST

Søren Gustav Hedegaard
Rudmevej 80, 5750 Ringe
Tlf. 61 45 16 77


KIRKEBIL

Faaborg Taxa
Tlf. 62 61 88 00
Bestilles senest dagen før

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

Kurt Rosendahl Hansen
Irisvej 5A, Falsled
5642 Millinge
Tlf. 23 43 87 65

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

Benthe Rasmussen
Smedevænget 3, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 41 26 82 40


KIRKEVÆRGE 
SVANNINGEOG FALSLED

Felix Bering Pedersen
Præstevænget 4
5642 Millinge
Tlf. 40 21 52 86

KIRKEGÅRDE SVANNINGE
OG FALSLED

Graver Dorte Matthiesen
Bjergevej 2, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 72 33 / 30 55 54 70
svanninge-falsled@mail.dk
Mandag er fridag