Om gudstjenesten

Normalt er der gudstjeneste hver søndag i begge kirker. De faste tider er kl. 09.30 og 11.00 og går på skift mellem de to kirker.

Tjenesten kl. 09.30 er uden altergang.

Tjenesten kl. 11.00 er den lidt længere højmesse med altergang.

I efterårets og vinterens løb har vi endvidere et antal aftengudstjenester kl. 19.00. De er - med ganske få undtagelger - uden altergang.

Under ferie- og fridagsafløsning forskydes gudstjenestetiderne, da der endvidere skal indpasses en tjeneste i nabosognet.

TROSBEKENDELSE

Folkekirken har to forskellige trosbekendelser til rådighed. Den mest almindelige er den som vi kender fra dåb og konfirmation. Ifølge traditionen har apostlene overleveret denne bekendelse, deraf navnet den apostolske trosbekendelse.

NB! Fra den 1. juni 2007 har vi indført sungen trosbekendelse!

Juledag, påskedag og pinsedag benyttes den universelle ("nicænske") trosbekendelse. Teksten findes på side 795 i tekstdelen af de blå/røde salmebøger. Denne trosbekendelse er den mest brugte i mange fremmede kirkesamfund.​

NADVERITUAL

I folkekirken kan man møde tre forskellige nadverritualer. Forskellen ligger i den måde nadveren indledes på. I Svanninge sogns kirker benyttes ritualet med "Helligsangen"; det kan ses i vore salmebøgers tekstdel side 800 nederst.

OM AT REJSE SIG

Menigheden rejser sig under bibellæsningerne og trosbekendelsen, under den "lille" velsignelse som afslutter prædiken samt under den " store" afsluttende velsignelse.

FOTOGRAFERING

Man skal kunne komme i kirke efter fred og andagt, uden distraherende blitzlys og risiko for at havne i diverse fotoalbums og hjemmevideoer! Derfor er der generelt fotoforbud under gudstjenester og kirkelige handlinger. Dog ved dåb må én "fotograf" efter familiens valg gerne tage et par billeder under selve overøsningen!